కేటగిరి: దేవి దేవత ప్రార్ధనలు వేద సూక్తములు

దేవీ దేవత స్తుతులు స్తోత్రములు

శ్రీ సూక్తం

హనుమాన్ చాలీసా

మధురాష్టకం

పంచాక్షరి మంత్రము

లింగాష్టకం

విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం

గాయత్రీ మంత్రము

నాసదీయ సూక్తం

అక్షీభ్యాంతే సూక్తం

photo 2 1
“ప్రాచీన భారతీయులకు అక్షర సుమాంజలి (వేద కాల సమాజము)

నేను రచించిన ఈ “ప్రాచీన భారతీయులకు అక్షర సుమాంజలి (వేద కాల సమాజము)” అను పుస్తకము యొక్క విశేషములు తెలియజేసే పేజీ లోకి వెళ్ళడానికి, పుస్తకము కొనడానికి బుక్ ఫోటో పై క్లిక్ చెయ్యండి. వెల రు. 499/-

లేదా

పుస్తకమును అమెజాన్ ద్వారా కొనుగోలు చేయుటకు ఈ లింకు పై క్లిక్ చెయ్యండి. https://www.amazon.in/dp/B0CTSP19X3?ref=myi_title_dp

మంత్ర పుష్పం

పురుష సూక్తం

శివ తాండవ స్తోత్రమ్

శ్రీ రుద్రం చమకం

శ్రీ రుద్రం నమకం

శివాష్టకమ్

Scroll to Top